Контакт

Прилепска Пиварница АД
Цане Кузманоски 1
7500 Прилеп
Телефон: 048 421 450
Факс: 048 426 551
E-mail: webadmin@pripiv.mk