Добитници

Првите добитници ќе бидат објавени овде, еден час после првото извлекување!